منا ظر من شما ل كر د فا ن

2 البقرة Al-Baqara. تارا آغداشلو در ۱۵ دی ۱۳۶۶ (5 ژانویهٔ 1988) در تهران به دنیا آمد

2022-11-29
  الادا د الوظيفي
 1. 7 الأعراف Al-Araaf
 2. من تموم قصه هام قصه ی توست
 3. ن وذنب
 4. 25/2/2018
 5. اس پر و گرام کی ترتیب و کا وش خالد بھا
 6. Copy link
 7. ناشر تخصصی
 8. و جسم و دينم را سلامت بدار
 9. پیش مردم بهانه ها کردیم
 10. مــــــــــــن و تــــــــــــــو
 11. من و تو،مــــا شخصی